noxqs.org's

FROG
FRee-open-source project-lOG

14/3/2006

Kortsluiting

Filed under: General — wig @ 2:25 pm

Een onbestemde kortsluiting gisterenavond deed in het gebouw een aantal zekeringen afspringen. Alle apparatuur viel dus zonder stroom. De servers hangen op een UPS, en trokken het net lang genoeg tot iemand de zekeringen kwam opzetten.

De “clients”, de pc’s waar de tijdsregistratie van Noxqs op gebruikt wordt, zitten op een andere stroomkring en vielen niet uit. Maar ze waren ze wel de verbinding met de server even kwijt. Dat liet de gebruikers achter met een wit scherm. Het herladen van de pagina in de browser (’reload’ of CTRL-R) was bij de meeste toestellen genoeg om ze terug te aktiveren. Een heel verschil tegenover de vroegere Foxpro client op een Windows machine.

Powered by WordPress