noxqs.org's

FROG
FRee-open-source project-lOG

29/5/2006

Een thermische bron?

Filed under: General, Hardware — wig @ 9:17 am

Een computer waarvan gerapporteerd werd dat hij niet meer werkte, toonde bij het opstarten volgend bericht
(wat ik op zich best een originele - bijna grappige - melding vond) :

The CPU was previously shutdown due to a thermal event (overheating).
Service the unit right away to resolve this.
press F4 to Resume to run Setup
press F12 if you want to boot from the network

Op het eerste zicht leek de computer niet beschadigd, de ventilatoren werkten, en waren niet afgesloten. (alhoewel ik natuurlijk niet weet wat de omstandigheden waren op het moment van het oververhitten).

Het bleek een melding van het bios te zijn. Door bij het starten in het bios-menu te gaan kan de bios foutmeldingen-log leeggemaakt worden, waardoor de melding niet meer getoond wordt, en de computer normaal opstart.

Powered by WordPress