noxqs.org's

FROG
FRee-open-source project-lOG

9/12/2008

nagios configuratie wijziging

Filed under: General — wig @ 5:56 pm

Bestaande Nagios op een RH9:

Documentatie online opĀ  nagios.sourceforge.net/docs/2_0
Het hoofdconfiguratiebestand is nagios.cfg en staat in /usr/local/nagmin-x.x.0

wijst naar de configuratiebestanden in /etc/nagios, waaronder ook weer een nagios.cfg
Host.cfg veranderd:
host met adres x naar y veranderd.

oud configuratiebestand bewaard als Host.cfg_backup

Configuratie getest met nagios -v nagios.cfg

Die test loopt zelf de hierarchie van de configuratiebestanden af: ok

(alleen warnings van hosts zonder gedefinieerde services)

nagios herstart met

/sbin/service nagios restart

stop .. start .. meldingen: ok.

Powered by WordPress