noxqs.org's

FROG
FRee-open-source project-lOG

19/10/2007

Hoofdletters in Klantnaam, ordernaam

Filed under: noxqs ontwikkeling — wig @ 2:32 pm

Om etitketten te drukken moeten de klantnamen op een eenduidige manier in de data zitten en niet:

Patrick Janssens
patrick janssens
PATRICK JANSSENS

Het meest leesbare is als ordernamen en klantnamen geschreven worden met een hoofdletter, niet alleen vooraan, maar bij elk woord.

In php is er een functie voor, niet rechtstreeks in MySQL:

newstring = ucwords(string)

Natuurlijk kan je dat niet per definitie overal toepassen, afkortingen zijn meestal volledig in hoofdletters.

bv “Werkmans NV” of “Werkmans nv” zou Werkmans Nv worden.

Wel om een suggestie te doen die editeerbaar is of om in batch een algemene omvorming te doen die manueel wordt nagekeken en verbeterd.

27/11/2006

Prefix in artikel ID’s verwijderen

Filed under: General, noxqs ontwikkeling — wig @ 3:22 pm

MySQL, strings

Table: art_id, art_ref, …

Bij alle geïmporteerde artikelen die ik herken aan

iets

moet de code

E.ietsEnNogWat

omgezet worden naar

ietsEnNogWat

M.a.w. er moet vooraan een stuk afgeknipt worden, een prefix die vroeger elders een functie had.

controle:

select art_id, TRIM(LEADING 'E.' FROM art_ref)
FROM art
WHERE art_ref LIKE 'E.iets%';

uitvoer:

UPDATE art
SET art_ref = TRIM(LEADING 'E.' FROM art_ref)
WHERE art_ref LIKE 'E.iets%';


(opgelet met knippen en plakken; de ‘ ‘ willen wel eens veranderen, met syntax fouten tot gevolg- of erger)

17/10/2005

Noxqs draait bij mij op ….

Filed under: noxqs installatie, noxqs gebruik, noxqs ontwikkeling — wig @ 1:15 pm

Ik heb eens nagekeken op welke systemen ik een noxqs heb draaien, omdat ik me afvroeg of er veel verschillende distributies tussen waren. Het resultaat is:
- Red Hat 9 “shrike” (kernel 2.4.20-31.9) - Apache 2.0 - PHP 4.2.2 - MySQL 3.23.58
- Red Hat 9 “shrike” (kernel 2.4.20-31.9smp) - Apache 2.0 - PHP 4.2.2 - MySQL 3.23.58
- Suse 9.0 (kernel 2.4.21-199 default) - Apache - PHP - MySQL
- Suse 8.1 (kernel 2.4.19-4GB) - Apache 1.3.26 - PHP 4.2.2 - MySQL 3.23.52 Ver 11.18

Het zijn produktie, ontwikkel en testmachines. Tussendoor is het ook nog wel op andere machines geïnstalleerd geweest, maar daar heb ik geen gegevens meer van.

- Het zou ook draaien op een Fedora Core 2.6.12, Apache/2.0.54 (Fedora), PHP Version 5.0.4, MySQL 4.1.12, maar ik heb geen documentatie of er aanpassingen nodig waren.

14/9/2005

Documentatie manstyle

Filed under: General, noxqs ontwikkeling — wig @ 11:08 pm

Die Open Office zoektocht leidde me naar een ander programma om “technische” tekeningen mee te maken: QCad.
Wat me daar trouwens opviel was de “help”, die volledig als webpagina’s is uitgevoerd. Op zoek naar het gereedschap waarmee de documentatie gemaakt was kwam ik bij “manstyle” terecht. Net als QCad zelf een ontwikkeling van Andrew Mustun. Helaas is de ontwikkeling aan manstyle stilgevallen blijkbaar.
qcad
manstyle

28/2/2005

NAW: zelf maken of bestaand gebruiken?

Filed under: General, noxqs ontwikkeling — wig @ 3:25 pm

Een aantal zeer algemeen voorkomende gegevens als Naam, Adres, Woonplaats zijn zowat in alle programma’s nodig die met administratie te maken hebben. Dus moeten we ons de vraag stellen of we het wiel opnieuw uitvinden of richtlijnen - of ondertussen gestandaardiseerde bestaande modules - kunnen gebruiken.
Zijn er zo’n standaarden, voorbeelden, beschrijvingen?
Daar zijn ook tegenargumenten voor: een externe module werkt anders, heeft eigen code en is dus niet of minder geintegreerd, dient toch altijd specifieke doelen die verschillend zijn van de onze enz. Ook de code voor input en onderhoud is waarschijnlijk niet voorzien voor gebruik in totaal andere omstandigheden.
Is er een interessante tussenweg mogelijk? Kunnen we de adressen bv compatibel maken met een ander bestaand vrij programma, waarmee waarschijnlijke samenwerking mogelijk of nodig is?
Een van de mogelijkheden is uit te gaan van een bestaand pakket, waarbij alle bestaande functionaliteit behouden kan blijven, eventueel uitgeschakeld, of de data anders benaderd. Dat zou eigenlijk van noxqs een plugin maken voor dat programma. Omgekeerd: een bestaand programma of programma-werkwijze opnemen binnen noxqs, eventueel andere code errond schrijven om de benadering van de data noxqs-eigen te maken.
Of minder ingrijpend: import (/export) voorzien voor een LAMP office omgeving, op zo’n manier dat het schrijven van import/export voor andere omgevingen open blijft.

7/2/2005

Noxqs in de praktijk: planning

Filed under: General, noxqs gebruik, noxqs ontwikkeling — wig @ 6:56 pm

We zijn op het punt dat het eerste deel van het programma af is: de tijdregistratie. Het zal nu in gebruik genomen gaan worden in een bedrijfsomgeving, opzet: een 30-tal werknemers registreren hun uren. De gegevens worden gebruikt voor zowel loonsadministratie als opvolging van werkuren op orders.

We voorzien een 10-tal registratiepunten in een productiehal: daarvoor worden standaard pc’s gepland. Een 10-tal bedienden op verschillende afdelingen registreren op hetzelfde systeem, maar gebruiken daarvoor hun eigen bestaande pc. Daar zijn Mac’s bij, enkele Windows-pc’s en enkele Linux-gebruikers. De pc’s in de productieomgeving hebben dus in principe alleen een browser nodig, en moeten verder zo stabiel mogelijk zijn, makkelijk te bereiken - ook vanop afstand, makkelijk uitwisselbaar - dus snel te vervangen indien nodig, enz.

Voor de installatie in de productiehal duikt onmiddellijk een probleem op: er wordt binnenkort een verandering gepland in de productielijnen, en het is op dit moment onmogelijk te voorspellen hoe de indeling wordt, en dus waar de netwerkkabels moeten komen. Het alternatief voor kabels is draadloos netwerk, en er moet dus onderzocht worden of de ontvangstkwaliteit van draadloos netwerk goed genoeg is over een afstand van ong. 80 meter en tussen electrische installaties, motoren, enz.
We hebben dus een “netwerkzender” nodig (wireless access point - WAP), de pc’s draadloze netwerkkaarten.

De LAMP applicatie die noxqs is gaat draaien op een eenvoudige pc-server. Om gemakkelijk een testversie te kunnen onderhouden, en eventueel een reservetoestel te laten dubbel meedraaien kiezen we onmiddellijk voor de licentie-boekhouding-vrije manier: volledig met vrije software werken. Er wordt een server aangekocht. Daarop komt Linux, Apache, PHP, MySQL en de Noxqs applicatie. De server moet een naam krijgen binnen het netwerk, er moet een backup voorzien worden.

Vragen genoeg dus:
- welke pc’s, welk computerplatform gebruiken, welke schermen, welke toetsenborden, …
- hoe een installatie van 10 computers vlot laten verlopen,
- welke server, is 1 server genoeg, welke backupapparatuur
- hoe reageert draadloos netwerk in een productiehal,
- hoe voldoende backup voorzien voor de hele functionaliteit: servers, gebruikers, netwerk
- welke probleemscenario’s zijn er en hoe snel moeten ze verholpen kunnen worden?
- …
Ongetwijfeld zullen er nog extra vragen opduiken eens we bezig zijn.

Powered by WordPress