noxqs.org's

FROG
FRee-open-source project-lOG

7/2/2005

Noxqs in de praktijk: planning

Filed under: General, noxqs gebruik, noxqs ontwikkeling — wig @ 6:56 pm

We zijn op het punt dat het eerste deel van het programma af is: de tijdregistratie. Het zal nu in gebruik genomen gaan worden in een bedrijfsomgeving, opzet: een 30-tal werknemers registreren hun uren. De gegevens worden gebruikt voor zowel loonsadministratie als opvolging van werkuren op orders.

We voorzien een 10-tal registratiepunten in een productiehal: daarvoor worden standaard pc’s gepland. Een 10-tal bedienden op verschillende afdelingen registreren op hetzelfde systeem, maar gebruiken daarvoor hun eigen bestaande pc. Daar zijn Mac’s bij, enkele Windows-pc’s en enkele Linux-gebruikers. De pc’s in de productieomgeving hebben dus in principe alleen een browser nodig, en moeten verder zo stabiel mogelijk zijn, makkelijk te bereiken - ook vanop afstand, makkelijk uitwisselbaar - dus snel te vervangen indien nodig, enz.

Voor de installatie in de productiehal duikt onmiddellijk een probleem op: er wordt binnenkort een verandering gepland in de productielijnen, en het is op dit moment onmogelijk te voorspellen hoe de indeling wordt, en dus waar de netwerkkabels moeten komen. Het alternatief voor kabels is draadloos netwerk, en er moet dus onderzocht worden of de ontvangstkwaliteit van draadloos netwerk goed genoeg is over een afstand van ong. 80 meter en tussen electrische installaties, motoren, enz.
We hebben dus een “netwerkzender” nodig (wireless access point - WAP), de pc’s draadloze netwerkkaarten.

De LAMP applicatie die noxqs is gaat draaien op een eenvoudige pc-server. Om gemakkelijk een testversie te kunnen onderhouden, en eventueel een reservetoestel te laten dubbel meedraaien kiezen we onmiddellijk voor de licentie-boekhouding-vrije manier: volledig met vrije software werken. Er wordt een server aangekocht. Daarop komt Linux, Apache, PHP, MySQL en de Noxqs applicatie. De server moet een naam krijgen binnen het netwerk, er moet een backup voorzien worden.

Vragen genoeg dus:
- welke pc’s, welk computerplatform gebruiken, welke schermen, welke toetsenborden, …
- hoe een installatie van 10 computers vlot laten verlopen,
- welke server, is 1 server genoeg, welke backupapparatuur
- hoe reageert draadloos netwerk in een productiehal,
- hoe voldoende backup voorzien voor de hele functionaliteit: servers, gebruikers, netwerk
- welke probleemscenario’s zijn er en hoe snel moeten ze verholpen kunnen worden?
- …
Ongetwijfeld zullen er nog extra vragen opduiken eens we bezig zijn.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress