noxqs.org's

FROG
FRee-open-source project-lOG

27/1/2009

html handleiding

Filed under: General — wig @ 11:51 am

Nederlandstalige html- en css-handleiding:http://www.handleidinghtml.nl/ met html en css:

Html:

en CSS:

9/12/2008

nagios configuratie wijziging

Filed under: General — wig @ 5:56 pm

Bestaande Nagios op een RH9:

Documentatie online op  nagios.sourceforge.net/docs/2_0
Het hoofdconfiguratiebestand is nagios.cfg en staat in /usr/local/nagmin-x.x.0

wijst naar de configuratiebestanden in /etc/nagios, waaronder ook weer een nagios.cfg
Host.cfg veranderd:
host met adres x naar y veranderd.

oud configuratiebestand bewaard als Host.cfg_backup

Configuratie getest met nagios -v nagios.cfg

Die test loopt zelf de hierarchie van de configuratiebestanden af: ok

(alleen warnings van hosts zonder gedefinieerde services)

nagios herstart met

/sbin/service nagios restart

stop .. start .. meldingen: ok.

15/9/2008

Onverklaarbaar ip-adres

Filed under: General, Hardware — pinguim @ 12:02 am

Een computer geraakt op een dag niet meer op internet.  Waarom?

(de vreemdste oorzaak die ik zelf ooit tegenkwam)

Opstelling: laptop en 3 andere computers aangesloten op 10 mbit hub, waar ook een wireless access relay opzit.

De verbing “uplink” loopt naar een andere verdieping, waar een centrale 10/100 mbit switch staat.  De andere poorten zijn gevuld met computers, sommigen verbonden naar een hub, en er hangt ook een netwerkprinter op de switch.

De switch heeft een verbinding naar een NAS/DNS server, die op zijn beurt aan een adsl modem hangt.
Checks die ik deed:

 • de kabel: zit goed.  Kabel tussen toestel en hub vervangen door andere; geen verschil
 • ping naar het ip-adres van een ander toestel op het netwerk : ping 192.168.1.200 levert geen antwoord
 • Verder zoeken met ping levert met geen enkele computer contact. Ook niet met de gateway wat dan niet verwonderlijk is.
 • Computer zelf oorzaak?  Alle computers op dezelfde verdieping werken niet meer (geen netwerk).  Ze zitten allen op dezelfde hub.
 • wireless access werkt ook niet meer.  krijgt zijn verbinding via dezelfde hub.
 • Hub ok?  De hub werk op zich perfect; losgekoppeld van het netwerk en met enkele pc’s aangesloten getest.
 • Kabel van hub naar switch op verdieping lager ok? Vervangen door andere tijdelijke kabel, geen verschil.
 • Switch ok? De switch staat een verdieping lager.  De andere computers op dezelfde switch werken perfect.  Connectielichtjes branden normaal voor connectie en 10/100 snelheden.
 • Gateway ok; ja, computers in een ander buro die op dezelfde gateway zitten hebben internet.
 • Werkt DNS?  computers op verdieping eronder krijgen ip-adres; ook computers die afstonden.
 • IP-adres?  De computer krijgt wel een IP-adres, maar een dat niet in de range 192.168.1.xxx ligt.  Eigenaardig genoeg krijgt het een ip-adres in een totaal andere reeks.
 • Wie deelt dat ander IP-adres uit?  Is er een andere DNS server?  Eventueel ingebouwd in een ander apparaat?  Alle printers, wireless access apparaten, en zoveel mogelijk computers uitgezet.  Geen idee welk apparaat het ip-adres kan “veroorzaken”.
 • geforceerd adres instellen: als een normaal adres vast wordt ingesteld is er ook geen verbinding naar het internet, noch ping naar gateway.
 • Een laptop met als instelling DHCP krijgt het adres in de verkeerde range, en wordt zonder wijziging meegenomen naar de andere verdieping.  Daar wordt die op een vrije verbinding aangesloten en krijgt een adres in de normale IP range.  Nogmaal zonder uit te schakelen terug boven aangesloten op de hub, weer dezelfde verkeerde ip-adressering.
 • Ten einde raad de laptop beneden op de switch aangesloten: op de poort van de kabel die naar boven loopt uitgetrokken, en op die poort de laptop aangesloten.  Hij krijgt het beruchte foute adres… Op een of andere manier krijgt een computer op die poort dus het foute adres, het lijkt of die poort dat adres onthoudt…
 • switch herstart.  Poort getest; gewone dhcp toewijzing werkt terug.

Ik begrijp niet hoe een poort op een switch een ip-adres kan “onthouden” of blokkeren, één dat bovendien niet in de gebruikte range zit.

Ik herinner me wel dat even voordien een mogelijk defecte switch is geprobeerd als vervanging van de hub, maar omdat die niet werkte (uplink niet herkend) werd de hub teruggezet.

9/5/2008

Bacula Backup op Tapes (zoektocht naar goede manier)

Filed under: General — wig @ 2:03 pm

Tapes:  5 genummerd 1 - 5

Een tape blijft een bepaalde tijd geldig voor schrijven. (beschrijfbaar)

Daarna wordt de tape gesloten voor schrijven. ()

Na verloop van bepaalde tijd wordt hij terug vrijgegeven voor schrijven ()

Bij overslaan van een backup (feestdag, vakantie etc) is niet de juiste tape geladen op het moment dat een nieuwe backup wordt gestart.   Daarna loopt het hele systeem in de soep; het blijft wachten op het invoeren van die ene juiste tape.

Oplossing: tapes veel sneller laten verlopen?

Eigenlijk zou niet zozeer het aantal dagen tov de backup datum moeten meespelen, maar  wel de evaluatie welke tape de meest recente backup bevat (die mag niet overschreven worden).

13/8/2007

Fout herstellen - mind the gap

Filed under: General, noxqs gebruik — wig @ 3:29 pm

Na de ingebruikname van het nieuwe systeem worden we geconfronteerd met een onverwacht probleem.   Er moet in het nieuwe een fout rechtgezet worden die veroorzaakt is door onjuiste ingave.   Aangezien de meeste bewerkingen kunnen “teruggedraaid” worden (al is het door manueel de omgekeerde keten van handelingen uit te voeren zoals verwijderen uit factuur - verwijderen uit levering - verwijderen uit of corrigeren in order) lijkt het op het eerste zicht vrij eenvoudig.  Tot onderzoek leert dat de fout niet in het huidige / nieuwe systeem gemaakt is , moet dat een fout hersteld moet worden die ontstaan is / gemaakt werd in het oude systeem.

Zelfs als je ervoor zorgt dat alle foute ingaves kunnen rechtgezet worden, ben je nog niet op alles voorzien.

7/8/2007

Webmin 1.350

Filed under: General — wig @ 9:29 am

WebminMenuIn de pas geïnstalleerde Fedora met allerlei servertoepassingen “Webmin” laten installeren. De interface is in ieder geval al indrukwekkend; een webpagina op http://serverhostname.domain.local:10000/ geeft toegang tot het hele beheer van het systeem met allerlei servers (http, mysql, …), shares, enz.

Onderverdeling: Webmin, System, Servers, Networking, Hardware, Cluster, Other

Er zijn menu-items voorzien voor alles wat Webmin kan; ook als bepaalde serverdiensten niet geïnstalleerd zijn.  Daardoor is de interface nogal vol, anderzijds zie je wat er met het pakket kan en blijft de interface hetzelfde als je dingen bij-installeert; je ziet wel wat werkt/niet werkt en het lege menu-item geeft soms informatie over hoe de dienst configureren of starten.

9/7/2007

Command prompt herleid tot carrot

Filed under: General — pinguim @ 10:44 pm

Toetsenbordgebruik is in een aantal gevallen efficienter dan muisgebruik. Daartegenover staat dat voor het gebruik van toetsen een “leercurve” moet overwonnen worden. Het aanleren van welke toets welke functie heeft kost moeite. De minimale set van toetsen met een bijhorende functie zijn de gewone “kleine” letters. En zelfs die minimale set hebben slechts een klein deel van de computergebruikers zich eigen gemaakt tot het punt dat ze een tekst blindelings kunnen invoeren. Toch maken ze zonder probleem gebruik van de “shift” of hoofdlettertoets, die toch een complexere vorm van toetsgebruik is.

De shift toets heeft de speciale functie dat hij de betekenis van een gekende toets verandert. Andere voorbeelden van wijzigingstoetsen zijn Alt en Ctrl, AltGr, en eventueel kunnen die toetsen nog anders reageren als ze links of rechts op je toestenbord voorkomen; eigenlijk heb je dus een linkse shift en een rechtse shift en heb je dus nog meer combinaties.

In het terminal tot en met DOS-tijdperk werden toetsencombinaties veel gebruikt en leidde dat in WordPerfect bv tot een zeer efficiente invoer. Bovendien werd niet alleen de tekst ingevoerd maar werden allerlei andere bewerkingen op die tekst ook vanop het toetsenbord gedaan, in een vloeiende beweging. De standaardinstellingen van die programma’s waren spijtig genoeg niet vriendelijk voor nieuwe gebruikers die geen “training” hadden gevolgd. Omdat de vele combinaties nergens zichtbaar werden voorgesteld en ze die dus ook moeilijk konden vinden of geleidelijk aanleren, wierpen die zich massaal op de nieuw opduikende Grafische gebruiksomgeving (”Graphical User Interface”), die met een muis en menu’s werkte.

Je hoefde niets te weten, je kon rustig rondklikken tot je gevonden had wat je zocht. Niet efficient in gebruik maar je spaarde in het begin de opleidingstijd uit, wat drempelverlagend werkte en meer gebruikers opleverde.

Nochtans hadden de tekstvensterprogramma’s eigenlijk ook menu’s en een muis, en kon je die aanzetten. Maar het was te laat voor hen; de Windowsprogramma’s verdrongen de tekstvensterprogramma’s. De balans sloeg door naar de andere kant. Programmeeromgevingen waren gericht op het aansturen met de muis, en de “command prompt” werd herleid tot “carrot”; het vertikaal pinkende streepje kreeg definitief concurrentie van het “pijltje van de muis”.

Leesvoer:
Artikel http://hci-matters.com/blog/?p=8

15/6/2007

Knoda 8.2 onder Suse 10.2

Filed under: General — wig @ 4:03 pm

Yast, Software management,
Search “Knoda”: knoda, knoda devel
Knoda 8.2-24, (accept)
hk_classes wordt automatisch bij geselecteerd (continue)
insert CD1: OpenSuse DVD (ok)
Install/remove more? (no)

Yast afsluiten.

Menu: Office/Database/Knoda
Driver select dialogue: dbase, mysql, odbc, paradox, postgres, sqlite2, sqlite3: (mysql)
Host: serverhostname , User: applicationname , Password: apllicationpassw
OK!

14/6/2007

Knoda

Filed under: General — wig @ 2:02 pm

Knoda is het KDE databank programma (”frontend”); om verbinding te maken met databanken en de gegevens daaruit te gebruiken. Hoort bij de KDE programma’s, www.knoda.org/
Start Knoda op (hier versie 0.7.2 - er zijn al recentere versies bv. 17.12.2006 v 0.8.3).

Driver select dialog

met

mysql
odbc
postgres
sqlite3

Selecteer mysq, druk “Connect”, en vul in:

Host: …
User:
Password:
TCP Port: (3306)
Emulate Boolean (yes)

Nadat de verbinding gemaakt is (bewaar password eventueel), krijg je in de linkse kolom de keuze: Tables, Queries, Forms, Reports.
Al wat je maakt op die vier gebieden kan je ook bewaren voor later gebruik (het wordt niet op de MySQL server bewaard, maar in een bestand op je eigen computer)
Bovenaan heb je een rolluik met de mogelijke databases; er staat er een geselecteerd.

Voor veilig gebruik kan je een read-only account maken op de database, maar het programma lijkt ook de mogelijkheid te hebben om Forms te maken voor input van data.

5/6/2007

Inventaris initialisaties, templates

Filed under: General — wig @ 2:01 pm

Initialisaties van variabelen van buiten het programma:

itin.conf

$PHPLIB_DIR = $_server[’DOCUMENT_ROOT’].’phplib’ ;

ini_set( ‘include_path’, ‘:’ . $PHPLIB_DIR . ‘:’ . ini_get(include_path));

include(’template.inc’);

$TEMPLATE_DIR = $_SERVER[’DOCUMENT_ROOT’] . ‘/itin/templates’;

$OUT_TEMPLATE = ‘listing2out.html’;

define(MYGLOBALCONSTANT, waarde);
define(VERSION,’0.2.1′);

Als het niet buiten de document root directory kan staan zeker een .php uitgang geven zodat het niet leesbaar is via een webinterface: itin_config.php (of andere extenties die door php parser gaan)

De template werkt met accolades om plaats voor data aan te geven:

listing2out.html :

Serial number: {ITIN_SN}….

Die wordt later in het script een waarde toegekend:

$t->set_var(”ITIN_SN”, $itin_sn);

Inventaris presets, directory struktuur, errormeldingen

Filed under: General — wig @ 1:47 pm

Tabellen bijgemaakt:

- tabel met presets: Veel herhaalde waarden zoals merk, locatie, enz kunnen bewaard worden om ze aan te bieden in een voorkeuzelijst. De tabel met voorkeuzewaarden heeft behalve een “key” om een groep waarden te selecteren, een veld voor een tekst- en een veld voor een getal-waarde.

%DocumentRoot% gebruiken om geen “fully qualified path” te moeten gebruiken in de app (om zo overzetten makkelijker mogelijk te maken). Voorbeeld directory struktuur:

-phplib
-pear
-framework
- itin (applicatie)
-+- apps
-+-+- class
-+-+- templates
-+-+- images
-+-data

Foutmeldingen niet in code:

- ofwel in een file met de foutmeldingen
- ofwel in een tabel met foutmeldingen.
errormessage
-id : dit is dan ofwel een nummer ofwel de engelse foutmelding verwerkt tot id, bv “err_filenotfound”, “warn_noresults”
-lang: de code voor de taal, bv US, NL, FR. Minimum bv “ENG” of “US” voorzien
-text: de foutmelding zelf in de taal van “lang”
-inputon
-inputby
-updateon
-updateby

In andere voorbeelden wordt gewerkt met een multi-dimensionele array die met een include opgenomen wordt in de php code. In het aparte bestand kunnen vertalingen gemaakt worden:
$ERRORS[’ENG’] [’err_filenotfound’] = “This program could not find the file needed”;
$ERRORS[’ENG’] [’warn_noresults’] = “No results found for these criteria”;
$ERRORS[’NL’] [’err_filenotfound’] = “Het programma kon een bestand niet vinden”;
$ERRORS[’NL’] [’warn_noresults’] = “Het programma vond geen resultaten voor deze opdracht”;

De talen staan dan in deze file, maar zijn hier als php-code zichtbaar. Een fout in de vertaling geeft import van foute code!

15/5/2007

Inventaris

Filed under: General — wig @ 8:59 am

Ik wil een inventaris maken van de toestellen, op dit moment alleen in verband met IT.

Bestaat daar vrije software voor? (Free Software of Open Source, of ..)

Heb je die inventaris best op een server op het interne netwerk staan? Bv Php programma met een MySQL database, zodat je ze van overal in het bedrjif met een browser + login kan raadplegen, updaten enz?

Of moet je er juist voor zorgen dat die onafhankelijk is van je IT infrastructuur, zodat je ze kan raadplegen op het moment dat er iets grondig mis gaat (brand, diefstal,…). Op een laptop is handig dan? Maar niet laten stelen. En hoe backupen?

Of toch beter op het web, zodat je er ook vanop een andere locatie aankan? Maar wat gooi je dan te grabbel bij een foutje in de code?

Het was ooit een slashdot vraag, maar daar lijkt het meest gegeven antwoord: “wij maken geen documentatie” …

Eerste idee: twee tabellen;

 • de apparaten
 • de netwerk-interfaces

(omdat er 0, 1 nic’s op apparaten tot 8, 12, 24 op hub/switches kunnen zijn)

(more…)

19/3/2007

Kostprijs systemen links

Filed under: General — pinguim @ 2:28 am

Activity Based Costing:

http://www.xs4all.nl/~jan/Publicaties/ABC.htm

ABC versus Direct Cost:

http://www.onderwijsportaal.nl/plot-Persoonlijk/uvt-kaplan1.htm
Historische kost: …

14/3/2007

MySQL met hulp van PhpMyAdmin en OOo

Filed under: General — wig @ 5:59 pm

Ik leerde vandaag een handig truukje om een “pak” data in een mysql databank te krijgen. Het probleem was dat een aantal records moesten ingevoegd worden in een bestaand systeem; er was een volgnummer nodig, en een paar gegevens die vast zijn (naam gebruiker, datum creatie, ..)

Je kan de hulp van OpenOffice.org Calc inroepen om een set gegevens voor te bereiden. Je maakt 1 SQL statement dat je uitprobeert. Of nog gemakkelijker; voeg een record toe via phpMyAdmin en kopieer de code van het commando dat werd uitgevoerd.

INSERT INTO `ord` ( `ord_code` , `ord_name` , `ord_sort` )
VALUES (
'0500012', NULL , NULL
);

Open een leeg rekenblad. Zet in een cel de waarde van het veld dat moet optellen; bv “700385″.
Trek de rechterbenedenhoek van die cel naar beneden in de kolom. Je ziet de invulwaarden optellen, stop bij de eindwaarde die je nodig hebt. Je hebt nu een hele kolom gevuld met alle volgnummers.

Tik twee kolommen rechts van dat bovenste volgnummer de sql statement. Of kopieer en plak ze als je ze ergens voorbereid hebt (ctrl-c, ctrl-v). Zet er een “=” teken voor en zet het hele commando tussen ” “.
Op de plaats waar het volgnummer staat moet telkens de waarde komen die in de eerste kolom staat, hier bv in cel A2. Dat doe je door het ampersand teken te gebruiken: “&A2&” is een verwijzing om de waarde van die cel in te vullen tussen andere tekst. Het wordt dan iets als:

="INSERT INTO `ord` ( `ord_code` , `ord_name` , `ord_sort` ) VALUES ('" &A2&"', NULL , NULL);"

Daarna kopieer je deze cel ook in zijn kolom naar beneden, evenver als de waarden in de eerste kolom. Je ziet in het resultaat dat telkens het volgnummer aangepast is. Let op het ; teken dat elke lijn afsluit. Heel deze kolom met SQL commando’s selecteer je, en kopieer je. Je plakt ze in phpMyAdmin op de plaats waar je de eerste SQL statement vandaan had (misschien moet je “edit” kiezen eerst). Na bevestinging op Go wordt de hele reeks commando’s uitgevoerd.

Controleer eventuele foutmeldingen, hopelijk krijg je iets als:

Your SQL query has been executed successfully

Ook als je nog andere waarden moet invullen kan je dat gemakkelijk eerst doen, dikwijls zijn het een aantal steeds terugkomende waarden, misschien moet je dingen opzoeken en bouw je het in het rekenblad helemaal op. Wijzigen is hier immers veel comfortabeler, en je kan ook eerst visueel controleren of het er juist uitziet, voor het SQL bevel is uitgevoerd op de echte databank.

3/1/2007

Franse collega’s

Filed under: General — wig @ 11:01 am

Dolibarr logoDeze Franse collega’s van Dolibarr zijn blijkbaar rond dezelfde periode begonnen als “noxqs.org”. Ze gebruiken ongeveer dezelfde technologie (Apache, php4, MySQL, ..) maar bovendien ook perl.

Het project heeft in 2006 een 2.0 versie uitgebracht, in december versie 2.01. Het werd opgericht door Rodolphe Quiedeville, maar draait momenteel op een 2- tot 4-tal andere medewerkers.

De site is sterk Franstalig gericht (Frankrijk, Zwitserland, Belgie worden vermeld), en er zijn geen vertaalde versies; wel een voorziening om vertalingen op te nemen in het project. Er is reaktie uit Portugal, maar de communicatie over het Engels verloopt blijkbaar niet al te vlot.

De “.com” site lijkt eind 2003 stilgevallen te zijn (dolibarr.com) maar bevat nog veel Franstalige info in de wiki , en de meer internationaal gerichte “.org” site heeft overgenomen:
dolibarr.org met downlaods, fora, enz.

Documentatie is, zoals meestal bij vrije software projecten, schaars. De screenshots zijn nogal klein, beter kijk je naar de demo.
De demo versie ziet er goed uit maar vraagt mij na elke “klik” opnieuw de login/password invoer.

Auteur

27/11/2006

Prefix in artikel ID’s verwijderen

Filed under: General, noxqs ontwikkeling — wig @ 3:22 pm

MySQL, strings

Table: art_id, art_ref, …

Bij alle geïmporteerde artikelen die ik herken aan

iets

moet de code

E.ietsEnNogWat

omgezet worden naar

ietsEnNogWat

M.a.w. er moet vooraan een stuk afgeknipt worden, een prefix die vroeger elders een functie had.

controle:

select art_id, TRIM(LEADING 'E.' FROM art_ref)
FROM art
WHERE art_ref LIKE 'E.iets%';

uitvoer:

UPDATE art
SET art_ref = TRIM(LEADING 'E.' FROM art_ref)
WHERE art_ref LIKE 'E.iets%';


(opgelet met knippen en plakken; de ‘ ‘ willen wel eens veranderen, met syntax fouten tot gevolg- of erger)

23/11/2006

Harde schijf vol

Filed under: General — wig @ 3:01 pm

Probleem: Harde schijf van een testserver is volgelopen.
Grootte van ruimte van een directory bekijken met “disk use”:
du
op zoek naar uit de hand gelopen logs, backups, cd of dvd-images, …

etc: 14 796
home: 40 837
lib: 60 113
opt: 394 579
root: 9 757
sbin: 7 852
srv: 16 312
tmp: 6 647
usr: 952 598
usr/share 358 366
var 7 865 284
var/lib/mysql 7 672 896
var/lib/mysql/munchen-bin.042: 1 073 741 868

Die bin bestanden zijn intrigerend. Het lijken ofwel de data van de database zelf, ofwel een soort logfiles. Bekijken met cat levert een inhoud van SQL statements op, bijna als in een dump.

Zoeken op .bin leverde deze (Duitse) post op:

eines meiner mySQL-Verzeichnisse ist stark angewachsen (siehe unten).
Können eigentlich die ganzen “…-bin.0..”, “mysqld.log-…” sowie
“.index” Dateien gelöscht werden?so, nun selbst gelöst:die mysql 3.xx war eine SuSE-Version, bei der anscheinend das Logging
aktiviert war. In der 4er-Version habe ich kein Logging aktiviert.Die alten Binärlogs künnen also gelöscht werden….

http://lists.phpbar.de/pipermail/mysql-de/2004-August/003987.html

20/11/2006

Interne documentatie: Wiki

Filed under: General — wig @ 11:45 am

Onoverzichtelijk grote tabel en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_wiki_software

Alleen de 3 P’s: Perl, Php, Python samengevat in een OpenOffice rekenblad “Wiki "p" vergelijking”
Kan op A3 formaat (2 blz) afgedrukt worden: (download .ods )

16/11/2006

Veldtype wijzigen in MySQL

Filed under: General — wig @ 10:13 am

Laatste kolom moet omgezet worden van “tekst” naar “varchar” : gaat daarbij alle informatie verloren?
Tabel:

cc_code cc_name cc_year cc_memo
cpldesign design costplace 2004 Ontwerp / prepress afdeling / film maken / digitale bestanden opmaken / enz
cplmould moulding costplace 2004 maken van de vormen, produktievormen, drukvorm, … enz
cplblend blending costplace 2004 mengen van produktie grondstoffen, kleuren, enz
cplprodone production one costplace 2004 Eerste produktielijn of soort produktielijn enz.
cplprodtwo producton two costplace 2004 Tweede produktielijn
cplmould moulding costplace 2003  
cplblend blending costplace 2003  
cplprod production costplace 2003  

Veld wijziging in phpMyAdmin van “text” naar “varchar(40)”:

cc_code cc_name cc_year cc_memo
cpldesign design costplace 2004 Ontwerp / prepress afdeling / film maken
cplmould moulding costplace 2004 maken van de vormen, produktievormen, dr
cplblend blending costplace 2004 mengen van produktie grondstoffen, kleur
cplprodone production one costplace 2004 Eerste produktielijn of soort produktiel
cplprodtwo producton two costplace 2004 Tweede produktielijn
cplmould moulding costplace 2003  
cplblend blending costplace 2003  
cplprod production costplace 2003  

De informatie werd “afgekapt” (MySQL versie 3.23.58).

9/11/2006

phpBB spam vermijden

Filed under: General — wig @ 10:59 am

phpBB antispam mod PhpBB is een berichtensysteem (vroeger bulletin board), dat ook gebruikt kan worden als documentatie-cms, als helpdesk-systeem, al FAQ verzameling, enz.

Bij de versies die op internet beschikbaar zijn is content (comment) spam door spambots ondertussen een groot probleem. Het is hun bedoeling om de links naar hun website te kunnen publiceren. Die zijn bv zichtbaar in http://www.uwdomein.tld/phpBB/memberlist.php, en ze hopen hun site zo hoger te krijgen in de Google resultaten.

De mogelijkheden om dat te voorkomen zijn helaas niet zo groot in de standaard versie van het programma; maar er zijn wel veel maatwerk-wijzigingen te vinden op het net, bv:

Anti spambot, fight the spam registration bots
En nog enkele  NL-talige.

Bots niet doorlaten
- een geautomatiseerde bot is makkelijk om de tuin te leiden door af te wijken van de standaard werkwijze. Een klein detail wijzigen is soms al genoeg om de spambot tegen te houden. (zie “fight the spam bots” hierboven). Je moet zorgen dat de “kleine wijziging” de werking van het forum niet verstoort.

Bots maken automatisch een gebruiker aan in je forum, dat aantal kan oplopen en is vervelend omdat je maar 1 gebruiker tegelijk kan verwijderen met phpBB.
Mod: Aantal gebruikers tegelijk verwijderen met de admin userlist

Als je een “mod” wil installeren: uitleg hoe

Next Page »

Powered by WordPress