noxqs.org's

FROG
FRee-open-source project-lOG

7/8/2007

Webmin 1.350

Filed under: General — wig @ 9:29 am

WebminMenuIn de pas geïnstalleerde Fedora met allerlei servertoepassingen “Webmin” laten installeren. De interface is in ieder geval al indrukwekkend; een webpagina op http://serverhostname.domain.local:10000/ geeft toegang tot het hele beheer van het systeem met allerlei servers (http, mysql, …), shares, enz.

Onderverdeling: Webmin, System, Servers, Networking, Hardware, Cluster, Other

Er zijn menu-items voorzien voor alles wat Webmin kan; ook als bepaalde serverdiensten niet geïnstalleerd zijn.  Daardoor is de interface nogal vol, anderzijds zie je wat er met het pakket kan en blijft de interface hetzelfde als je dingen bij-installeert; je ziet wel wat werkt/niet werkt en het lege menu-item geeft soms informatie over hoe de dienst configureren of starten.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress