noxqs.org's

FROG
FRee-open-source project-lOG

28/2/2005

NAW: zelf maken of bestaand gebruiken?

Filed under: General, noxqs ontwikkeling — wig @ 3:25 pm

Een aantal zeer algemeen voorkomende gegevens als Naam, Adres, Woonplaats zijn zowat in alle programma’s nodig die met administratie te maken hebben. Dus moeten we ons de vraag stellen of we het wiel opnieuw uitvinden of richtlijnen - of ondertussen gestandaardiseerde bestaande modules - kunnen gebruiken.
Zijn er zo’n standaarden, voorbeelden, beschrijvingen?
Daar zijn ook tegenargumenten voor: een externe module werkt anders, heeft eigen code en is dus niet of minder geintegreerd, dient toch altijd specifieke doelen die verschillend zijn van de onze enz. Ook de code voor input en onderhoud is waarschijnlijk niet voorzien voor gebruik in totaal andere omstandigheden.
Is er een interessante tussenweg mogelijk? Kunnen we de adressen bv compatibel maken met een ander bestaand vrij programma, waarmee waarschijnlijke samenwerking mogelijk of nodig is?
Een van de mogelijkheden is uit te gaan van een bestaand pakket, waarbij alle bestaande functionaliteit behouden kan blijven, eventueel uitgeschakeld, of de data anders benaderd. Dat zou eigenlijk van noxqs een plugin maken voor dat programma. Omgekeerd: een bestaand programma of programma-werkwijze opnemen binnen noxqs, eventueel andere code errond schrijven om de benadering van de data noxqs-eigen te maken.
Of minder ingrijpend: import (/export) voorzien voor een LAMP office omgeving, op zo’n manier dat het schrijven van import/export voor andere omgevingen open blijft.

21/2/2005

Wireless netwerk in productiehal?

Filed under: General, Hardware — wig @ 5:31 pm

Om overal terminals te zetten moet heel wat netwerkkabel bijgetrokken worden, en net daar waar het meestal problemen geeft: de productiehal. Verplaatsingen van grondstoffen, bewegingen van goederen, herstellingen en installatie van machines vormen een bedreiging voor de broze netwerkkabel. En na zorgvuldige planning en aanleg van de bekabeling gebeurt meestal een wijzigingen in de opstelling van de productielijnen, en moet het netwerk heraangelegd worden.

De vroegere coax-kabel had het voordeel dat er maar 1 lijn moest aangelegd worden, waar je onderweg van kon “aftappen” waar je verbinding nodig had, maar anderzijds was een breuk op 1 plaats ook het einde van het verkeer op het hele netwerk. De UTP bekabeling zorgt daarentegen voor een tros draden die over lange afstand samenblijft, om dan langzaam te verdunnen telkens een draad ter bestemming is. Een breuk in een van de draden heeft slechts inpact op 1 station, maar blijft in het kluwen moeilijk op te sporen, en vervanging is terug het hele traject afleggen.

Wireless heeft een wisselende kwaliteit. Een proef om die ontvangst te testen werd opgezet: een Wireless Access Point werd op een hoogte van 4 meter opgesteld op de korte zijde van een rechthoekige productiehal, vlak bij de hoek, achter glas. Met een laptop, die vanwege de kleine antenne een beperkte ontvangst heeft, werd de kwaliteit van het signaal gemeten met KWiFiManager. Dit KDE programma geeft de verbindingssnelheid (connection speed) weer op een schaal van 0 tot 11 (of andere relevante waarden) in MBit/s, alsook de naam van het netwerk, het adres van het toegangspunt (Access Point), het eigen IP adres, en het gebruikte kanaal (Frequency). Ook de signaalsterkte wordt aangegeven met een grafiekje.

Resultaat van de test: in open ruimte was alles goed, achter een machine wordt de kwaliteit veel minder, om als je dicht bij de grond komt tot onwerkbare waarden of uitval te leiden. Achter een wand (binnenmuur bestaande uit soort metalen sandwichpanelen) is de kwaliteit ook te laag, maar als je terug in de buurt van een raam in de wand komt is het aanvaardbaar. In afstand merk je ook een duidelijk terugval tussen zo’n 50 tot 70 meter. Dan achter een hoekje gaan doet het signaal verdwijnen. Later hebben we een test gedaan met een pc met een netwerkkaart die een opschroefbare antenne heeft. Hier waren de resultaten gelijklopend, maar zoals te verwachten iets beter in de kritieke punten. Voor het geplande project was het resultaat bevredigend, met als reserveoptie dat op echte probleempunten eventueel toch een uitzonderelijke kabel moet voorzien worden, of gebruik gemaakt kan worden van de weinige bestaande bekabeling.

Om met het invoeren van een WAP geen te zwak punt in te lassen, besluiten we een tweede WAP te installeren aan de overzijde van de hal. Daardoor is de dekking beter, en ligt bij het falen van 1 punt niet het hele netwerk stil. De Access Points worden aangebracht op 4 meter hoogte, de hal zelf is 6,5 meter maar het bovenste stuk wordt gebruikt voor allerlei buizen en leidingen. Er wordt stroom voorzien, en netwerk door een utp kabel.

14/2/2005

Moeilijk: computers kopen

Filed under: General, Hardware — wig @ 12:04 pm

Ik wist niet dat het zo moeilijk was een computer te kopen, in dit geval dus 10 computers als gebruikers terminal voor het noxqs programma. Het gegeven is eenvoudig: ik wil 10 standaard pc’s kopen, zonder operating system (OS) aangezien we ze zelf installeren met een aangepaste Linux versie. Op de websites van Dell: geen pc met linux of zonder OS. Hp/compaq: geen pc te vinden zonder OS of met Linux. IBM: evenmin.

Ik zeg niet dat er geen zijn. Ik heb ooit al eens een server gevonden op zo’n site, die zonder OS geleverd werd. Maar een pc? Ofwel zit het zo ver weg in de site, ofwel is hij er niet, maar het komt op hetzelfde neer: de merken jagen hun klanten weg. Als kmo-klant zou ik nochtans in eerste instantie voor een merk-pc opteren. Wat is er de oorzaak van dat leveranciers de keuze van hun klant inperken?

Ik heb dan 10 pc’s besteld, zonder OS, gebouwd door een leverancier. Ik heb nu standaard toestellen voor een goede prijs, en behalve de garantietermijn zie ik geen relevante verschillen. Het samenstellen van de systemen duurt iets langer omdat je zelf moet kijken welke muis, toetsenbord, en scherm je koopt.

7/2/2005

Noxqs in de praktijk: planning

Filed under: General, noxqs gebruik, noxqs ontwikkeling — wig @ 6:56 pm

We zijn op het punt dat het eerste deel van het programma af is: de tijdregistratie. Het zal nu in gebruik genomen gaan worden in een bedrijfsomgeving, opzet: een 30-tal werknemers registreren hun uren. De gegevens worden gebruikt voor zowel loonsadministratie als opvolging van werkuren op orders.

We voorzien een 10-tal registratiepunten in een productiehal: daarvoor worden standaard pc’s gepland. Een 10-tal bedienden op verschillende afdelingen registreren op hetzelfde systeem, maar gebruiken daarvoor hun eigen bestaande pc. Daar zijn Mac’s bij, enkele Windows-pc’s en enkele Linux-gebruikers. De pc’s in de productieomgeving hebben dus in principe alleen een browser nodig, en moeten verder zo stabiel mogelijk zijn, makkelijk te bereiken - ook vanop afstand, makkelijk uitwisselbaar - dus snel te vervangen indien nodig, enz.

Voor de installatie in de productiehal duikt onmiddellijk een probleem op: er wordt binnenkort een verandering gepland in de productielijnen, en het is op dit moment onmogelijk te voorspellen hoe de indeling wordt, en dus waar de netwerkkabels moeten komen. Het alternatief voor kabels is draadloos netwerk, en er moet dus onderzocht worden of de ontvangstkwaliteit van draadloos netwerk goed genoeg is over een afstand van ong. 80 meter en tussen electrische installaties, motoren, enz.
We hebben dus een “netwerkzender” nodig (wireless access point - WAP), de pc’s draadloze netwerkkaarten.

De LAMP applicatie die noxqs is gaat draaien op een eenvoudige pc-server. Om gemakkelijk een testversie te kunnen onderhouden, en eventueel een reservetoestel te laten dubbel meedraaien kiezen we onmiddellijk voor de licentie-boekhouding-vrije manier: volledig met vrije software werken. Er wordt een server aangekocht. Daarop komt Linux, Apache, PHP, MySQL en de Noxqs applicatie. De server moet een naam krijgen binnen het netwerk, er moet een backup voorzien worden.

Vragen genoeg dus:
- welke pc’s, welk computerplatform gebruiken, welke schermen, welke toetsenborden, …
- hoe een installatie van 10 computers vlot laten verlopen,
- welke server, is 1 server genoeg, welke backupapparatuur
- hoe reageert draadloos netwerk in een productiehal,
- hoe voldoende backup voorzien voor de hele functionaliteit: servers, gebruikers, netwerk
- welke probleemscenario’s zijn er en hoe snel moeten ze verholpen kunnen worden?
- …
Ongetwijfeld zullen er nog extra vragen opduiken eens we bezig zijn.

Powered by WordPress