noxqs.org's

FROG
FRee-open-source project-lOG

21/2/2005

Wireless netwerk in productiehal?

Filed under: General, Hardware — wig @ 5:31 pm

Om overal terminals te zetten moet heel wat netwerkkabel bijgetrokken worden, en net daar waar het meestal problemen geeft: de productiehal. Verplaatsingen van grondstoffen, bewegingen van goederen, herstellingen en installatie van machines vormen een bedreiging voor de broze netwerkkabel. En na zorgvuldige planning en aanleg van de bekabeling gebeurt meestal een wijzigingen in de opstelling van de productielijnen, en moet het netwerk heraangelegd worden.

De vroegere coax-kabel had het voordeel dat er maar 1 lijn moest aangelegd worden, waar je onderweg van kon “aftappen” waar je verbinding nodig had, maar anderzijds was een breuk op 1 plaats ook het einde van het verkeer op het hele netwerk. De UTP bekabeling zorgt daarentegen voor een tros draden die over lange afstand samenblijft, om dan langzaam te verdunnen telkens een draad ter bestemming is. Een breuk in een van de draden heeft slechts inpact op 1 station, maar blijft in het kluwen moeilijk op te sporen, en vervanging is terug het hele traject afleggen.

Wireless heeft een wisselende kwaliteit. Een proef om die ontvangst te testen werd opgezet: een Wireless Access Point werd op een hoogte van 4 meter opgesteld op de korte zijde van een rechthoekige productiehal, vlak bij de hoek, achter glas. Met een laptop, die vanwege de kleine antenne een beperkte ontvangst heeft, werd de kwaliteit van het signaal gemeten met KWiFiManager. Dit KDE programma geeft de verbindingssnelheid (connection speed) weer op een schaal van 0 tot 11 (of andere relevante waarden) in MBit/s, alsook de naam van het netwerk, het adres van het toegangspunt (Access Point), het eigen IP adres, en het gebruikte kanaal (Frequency). Ook de signaalsterkte wordt aangegeven met een grafiekje.

Resultaat van de test: in open ruimte was alles goed, achter een machine wordt de kwaliteit veel minder, om als je dicht bij de grond komt tot onwerkbare waarden of uitval te leiden. Achter een wand (binnenmuur bestaande uit soort metalen sandwichpanelen) is de kwaliteit ook te laag, maar als je terug in de buurt van een raam in de wand komt is het aanvaardbaar. In afstand merk je ook een duidelijk terugval tussen zo’n 50 tot 70 meter. Dan achter een hoekje gaan doet het signaal verdwijnen. Later hebben we een test gedaan met een pc met een netwerkkaart die een opschroefbare antenne heeft. Hier waren de resultaten gelijklopend, maar zoals te verwachten iets beter in de kritieke punten. Voor het geplande project was het resultaat bevredigend, met als reserveoptie dat op echte probleempunten eventueel toch een uitzonderelijke kabel moet voorzien worden, of gebruik gemaakt kan worden van de weinige bestaande bekabeling.

Om met het invoeren van een WAP geen te zwak punt in te lassen, besluiten we een tweede WAP te installeren aan de overzijde van de hal. Daardoor is de dekking beter, en ligt bij het falen van 1 punt niet het hele netwerk stil. De Access Points worden aangebracht op 4 meter hoogte, de hal zelf is 6,5 meter maar het bovenste stuk wordt gebruikt voor allerlei buizen en leidingen. Er wordt stroom voorzien, en netwerk door een utp kabel.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress