noxqs.org's

FROG
FRee-open-source project-lOG

28/2/2005

NAW: zelf maken of bestaand gebruiken?

Filed under: General, noxqs ontwikkeling — wig @ 3:25 pm

Een aantal zeer algemeen voorkomende gegevens als Naam, Adres, Woonplaats zijn zowat in alle programma’s nodig die met administratie te maken hebben. Dus moeten we ons de vraag stellen of we het wiel opnieuw uitvinden of richtlijnen - of ondertussen gestandaardiseerde bestaande modules - kunnen gebruiken.
Zijn er zo’n standaarden, voorbeelden, beschrijvingen?
Daar zijn ook tegenargumenten voor: een externe module werkt anders, heeft eigen code en is dus niet of minder geintegreerd, dient toch altijd specifieke doelen die verschillend zijn van de onze enz. Ook de code voor input en onderhoud is waarschijnlijk niet voorzien voor gebruik in totaal andere omstandigheden.
Is er een interessante tussenweg mogelijk? Kunnen we de adressen bv compatibel maken met een ander bestaand vrij programma, waarmee waarschijnlijke samenwerking mogelijk of nodig is?
Een van de mogelijkheden is uit te gaan van een bestaand pakket, waarbij alle bestaande functionaliteit behouden kan blijven, eventueel uitgeschakeld, of de data anders benaderd. Dat zou eigenlijk van noxqs een plugin maken voor dat programma. Omgekeerd: een bestaand programma of programma-werkwijze opnemen binnen noxqs, eventueel andere code errond schrijven om de benadering van de data noxqs-eigen te maken.
Of minder ingrijpend: import (/export) voorzien voor een LAMP office omgeving, op zo’n manier dat het schrijven van import/export voor andere omgevingen open blijft.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress