noxqs.org's

FROG
FRee-open-source project-lOG

5/6/2007

Inventaris presets, directory struktuur, errormeldingen

Filed under: General — wig @ 1:47 pm

Tabellen bijgemaakt:

- tabel met presets: Veel herhaalde waarden zoals merk, locatie, enz kunnen bewaard worden om ze aan te bieden in een voorkeuzelijst. De tabel met voorkeuzewaarden heeft behalve een “key” om een groep waarden te selecteren, een veld voor een tekst- en een veld voor een getal-waarde.

%DocumentRoot% gebruiken om geen “fully qualified path” te moeten gebruiken in de app (om zo overzetten makkelijker mogelijk te maken). Voorbeeld directory struktuur:

-phplib
-pear
-framework
- itin (applicatie)
-+- apps
-+-+- class
-+-+- templates
-+-+- images
-+-data

Foutmeldingen niet in code:

- ofwel in een file met de foutmeldingen
- ofwel in een tabel met foutmeldingen.
errormessage
-id : dit is dan ofwel een nummer ofwel de engelse foutmelding verwerkt tot id, bv “err_filenotfound”, “warn_noresults”
-lang: de code voor de taal, bv US, NL, FR. Minimum bv “ENG” of “US” voorzien
-text: de foutmelding zelf in de taal van “lang”
-inputon
-inputby
-updateon
-updateby

In andere voorbeelden wordt gewerkt met een multi-dimensionele array die met een include opgenomen wordt in de php code. In het aparte bestand kunnen vertalingen gemaakt worden:
$ERRORS[’ENG’] [’err_filenotfound’] = “This program could not find the file needed”;
$ERRORS[’ENG’] [’warn_noresults’] = “No results found for these criteria”;
$ERRORS[’NL’] [’err_filenotfound’] = “Het programma kon een bestand niet vinden”;
$ERRORS[’NL’] [’warn_noresults’] = “Het programma vond geen resultaten voor deze opdracht”;

De talen staan dan in deze file, maar zijn hier als php-code zichtbaar. Een fout in de vertaling geeft import van foute code!

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress