noxqs.org's

FROG
FRee-open-source project-lOG

9/5/2008

Bacula Backup op Tapes (zoektocht naar goede manier)

Filed under: General — wig @ 2:03 pm

Tapes:  5 genummerd 1 - 5

Een tape blijft een bepaalde tijd geldig voor schrijven. (beschrijfbaar)

Daarna wordt de tape gesloten voor schrijven. ()

Na verloop van bepaalde tijd wordt hij terug vrijgegeven voor schrijven ()

Bij overslaan van een backup (feestdag, vakantie etc) is niet de juiste tape geladen op het moment dat een nieuwe backup wordt gestart.   Daarna loopt het hele systeem in de soep; het blijft wachten op het invoeren van die ene juiste tape.

Oplossing: tapes veel sneller laten verlopen?

Eigenlijk zou niet zozeer het aantal dagen tov de backup datum moeten meespelen, maar  wel de evaluatie welke tape de meest recente backup bevat (die mag niet overschreven worden).

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress