noxqs.org's

FROG
FRee-open-source project-lOG

13/8/2007

Fout herstellen - mind the gap

Filed under: General, noxqs gebruik — wig @ 3:29 pm

Na de ingebruikname van het nieuwe systeem worden we geconfronteerd met een onverwacht probleem.   Er moet in het nieuwe een fout rechtgezet worden die veroorzaakt is door onjuiste ingave.   Aangezien de meeste bewerkingen kunnen “teruggedraaid” worden (al is het door manueel de omgekeerde keten van handelingen uit te voeren zoals verwijderen uit factuur - verwijderen uit levering - verwijderen uit of corrigeren in order) lijkt het op het eerste zicht vrij eenvoudig.  Tot onderzoek leert dat de fout niet in het huidige / nieuwe systeem gemaakt is , moet dat een fout hersteld moet worden die ontstaan is / gemaakt werd in het oude systeem.

Zelfs als je ervoor zorgt dat alle foute ingaves kunnen rechtgezet worden, ben je nog niet op alles voorzien.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress