noxqs.org's

FROG
FRee-open-source project-lOG

27/11/2006

Prefix in artikel ID’s verwijderen

Filed under: General, noxqs ontwikkeling — wig @ 3:22 pm

MySQL, strings

Table: art_id, art_ref, …

Bij alle geïmporteerde artikelen die ik herken aan

iets

moet de code

E.ietsEnNogWat

omgezet worden naar

ietsEnNogWat

M.a.w. er moet vooraan een stuk afgeknipt worden, een prefix die vroeger elders een functie had.

controle:

select art_id, TRIM(LEADING 'E.' FROM art_ref)
FROM art
WHERE art_ref LIKE 'E.iets%';

uitvoer:

UPDATE art
SET art_ref = TRIM(LEADING 'E.' FROM art_ref)
WHERE art_ref LIKE 'E.iets%';


(opgelet met knippen en plakken; de ‘ ‘ willen wel eens veranderen, met syntax fouten tot gevolg- of erger)

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress