noxqs.org's

FROG
FRee-open-source project-lOG

5/6/2007

Inventaris initialisaties, templates

Filed under: General — wig @ 2:01 pm

Initialisaties van variabelen van buiten het programma:

itin.conf

$PHPLIB_DIR = $_server[’DOCUMENT_ROOT’].’phplib’ ;

ini_set( ‘include_path’, ‘:’ . $PHPLIB_DIR . ‘:’ . ini_get(include_path));

include(’template.inc’);

$TEMPLATE_DIR = $_SERVER[’DOCUMENT_ROOT’] . ‘/itin/templates’;

$OUT_TEMPLATE = ‘listing2out.html’;

define(MYGLOBALCONSTANT, waarde);
define(VERSION,’0.2.1′);

Als het niet buiten de document root directory kan staan zeker een .php uitgang geven zodat het niet leesbaar is via een webinterface: itin_config.php (of andere extenties die door php parser gaan)

De template werkt met accolades om plaats voor data aan te geven:

listing2out.html :

Serial number: {ITIN_SN}….

Die wordt later in het script een waarde toegekend:

$t->set_var(”ITIN_SN”, $itin_sn);

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress