noxqs.org's

FROG
FRee-open-source project-lOG

9/7/2007

Command prompt herleid tot carrot

Filed under: General — pinguim @ 10:44 pm

Toetsenbordgebruik is in een aantal gevallen efficienter dan muisgebruik. Daartegenover staat dat voor het gebruik van toetsen een “leercurve” moet overwonnen worden. Het aanleren van welke toets welke functie heeft kost moeite. De minimale set van toetsen met een bijhorende functie zijn de gewone “kleine” letters. En zelfs die minimale set hebben slechts een klein deel van de computergebruikers zich eigen gemaakt tot het punt dat ze een tekst blindelings kunnen invoeren. Toch maken ze zonder probleem gebruik van de “shift” of hoofdlettertoets, die toch een complexere vorm van toetsgebruik is.

De shift toets heeft de speciale functie dat hij de betekenis van een gekende toets verandert. Andere voorbeelden van wijzigingstoetsen zijn Alt en Ctrl, AltGr, en eventueel kunnen die toetsen nog anders reageren als ze links of rechts op je toestenbord voorkomen; eigenlijk heb je dus een linkse shift en een rechtse shift en heb je dus nog meer combinaties.

In het terminal tot en met DOS-tijdperk werden toetsencombinaties veel gebruikt en leidde dat in WordPerfect bv tot een zeer efficiente invoer. Bovendien werd niet alleen de tekst ingevoerd maar werden allerlei andere bewerkingen op die tekst ook vanop het toetsenbord gedaan, in een vloeiende beweging. De standaardinstellingen van die programma’s waren spijtig genoeg niet vriendelijk voor nieuwe gebruikers die geen “training” hadden gevolgd. Omdat de vele combinaties nergens zichtbaar werden voorgesteld en ze die dus ook moeilijk konden vinden of geleidelijk aanleren, wierpen die zich massaal op de nieuw opduikende Grafische gebruiksomgeving (”Graphical User Interface”), die met een muis en menu’s werkte.

Je hoefde niets te weten, je kon rustig rondklikken tot je gevonden had wat je zocht. Niet efficient in gebruik maar je spaarde in het begin de opleidingstijd uit, wat drempelverlagend werkte en meer gebruikers opleverde.

Nochtans hadden de tekstvensterprogramma’s eigenlijk ook menu’s en een muis, en kon je die aanzetten. Maar het was te laat voor hen; de Windowsprogramma’s verdrongen de tekstvensterprogramma’s. De balans sloeg door naar de andere kant. Programmeeromgevingen waren gericht op het aansturen met de muis, en de “command prompt” werd herleid tot “carrot”; het vertikaal pinkende streepje kreeg definitief concurrentie van het “pijltje van de muis”.

Leesvoer:
Artikel http://hci-matters.com/blog/?p=8

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress