noxqs.org's

FROG
FRee-open-source project-lOG

20/6/2005

Stroomuitval: no nerds needed

Filed under: General — wig @ 3:00 pm

Na een stroomuitval in de productieruimte, start “terminal 170″, 1 van de computers waar Noxqs op draait, niet terug op. Net zoals alle andere Noxqs-terminals is het een Linux-machine.

Op het scherm staan na “checking root filesystem” verschillende problemen van het bestandssysteem gemeld, enkele komen goed:
... FIXED
... CLEARED
en

Bad inode number for '.' in directory inode 2080815
/: UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY
(i.e., without -a or -p options)
[FAILED]
Give root password for maintenance

Na het ingeven van het password:
(repair filesystem) 1 #

.. tik ik manueel het commando:
fsck

.. zonder parameters, waarna dat programma onmiddellijk zijn werk begint
fsck 1.32
...

Alle vragen op het scherm heb ik beantwoord met
“Y”
De check is ok, start terug op. No Nerds Needed.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress