noxqs.org's

FROG
FRee-open-source project-lOG

20/6/2005

Antenne-nood

Filed under: Hardware — wig @ 3:00 pm

Over het algemeen werken de terminals goed, en lijkt het systeem van 2 Wireless Access Points genoeg garantie te bieden voor online blijven.

Toch beginnen na verloop van tijd zich soms problemen voor te doen, die erop neerkomen dat een terminal de connectie verliest; in de browser zie je dat gewacht wordt op de server. Na een tijd herstelt de verbinding zich terug.

Nader onderzoek leert dat er niet gecoördineerde wijzigingen in de opstelling gebeurd zijn. Aangezien een produktieomgeving heel wat metalen kasten en machines bevat, ontstaat soms een afscherming van de antenne. Die antenne zit vast op de achterkant van de pc, en die staat onderin een rekje van de terminal tafel.
- Kan er met behoud van die opstelling toch geen betere ontvangst bekomen worden?
- Zijn er andere types antennes aan te sluiten op een netwerkkaart?
- Kan je de antenne hoger zetten, door de verbinding met de computer te verlengen?
- is de antenne-aansluiting trouwens een standaard? (grootte, schroefdraad, … ?)

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress