noxqs.org's

FROG
FRee-open-source project-lOG

11/3/2008

linutop: geen backup?

Filed under: Hardware — wig @ 12:21 am

In een vorig artikel beschreef ik hoe een backup te maken van de linutop usb-stick die het systeem+software bevat. Maar het kan ook mis gaan; misschien heb je de oorspronkelijke usb-stick te veel gewijzigd, of is er een “hardware” probleem met de usb-stick. Door onbetrouwbare en niet-werkende backups, gemaakt vanop de systeem-usb-stick, kwam ik tot een alternatieve procedure.

Nieuwe “Systeem usb-stick” maken

Met weinig moeite kan je een nieuwe systeem-usb-stick maken. De procedure (die hier beschreven wordt), toont hoe je een eenvoudig programmaatje (newkey.sh) kan downloaden, dat zorgt voor een nieuwe usb-stick, gemaakt met het model van de website van linutop zelf. “newkey.sh” zorgt eigenlijk voor het starten van het hele proces; eerst wordt het echte programma gedownload, lusm-web , dat de gegevens voor de nieuwe usb-stick van een server op het internet afhaalt, en naar de nieuwe usb-stick overbrengt.
Als er een onderbreking is van de webverbinding, kan het proces terug opgestart worden met dat programma.

lusm-web moet draaien als root, dus starten met sudo lusm-web

Log:

linutop@linutop:~$ sh Desktop/newkey.sh
–23:20:52– http://images.linutop.eu/lusm-web
=> `lusm-web’
Resolving images.linutop.eu… 88.191.59.241
Connecting to images.linutop.eu|88.191.59.241|:80… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 200 OK
Length: 3,258 (3.2K) [text/plain]

100%[====================================>] 3,258 –.–K/s

23:20:52 (94.79 KB/s) - `lusm-web’ saved [3258/3258]

Linutop tools - lusm-web
lusm stands for Linutop USB Stick Maker
lusm-web will create a new Linutop USB key
by downloading the files from a web space.

Reading package lists… Done
Building dependency tree
Reading state information… Done
syslinux is already the newest version.
mtools is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
/dev/sdb
You are about to erase the contents of your USB stick.
Please type “yes” if you really want to continue:
yes
–23:21:40– http://images.linutop.eu/current//livefs.tgz
=> `/tmp/livefs.tgz’
Resolving images.linutop.eu… 88.191.59.241
Connecting to images.linutop.eu|88.191.59.241|:80… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 200 OK
Length: 14,581,395 (14M) [application/x-gzip]

100%[====================================>] 14,581,395 403.56K/s ETA 00:00

23:22:17 (400.06 KB/s) - `/tmp/livefs.tgz’ saved [14581395/14581395]

Uncompressing the livefs…
Downloading the system. Please wait, it may be long…
–23:22:22– http://images.linutop.eu/current//filesystem.squashfs
=> `filesystem.squashfs’
Resolving images.linutop.eu… 88.191.59.241
Connecting to images.linutop.eu|88.191.59.241|:80… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 200 OK
Length: 407,330,816 (388M) [text/plain]

100%[====================================>] 407,330,816 403.05K/s ETA 00:00

23:38:59 (399.09 KB/s) - `filesystem.squashfs’ saved [407330816/407330816]

rm: cannot remove `/tmp/md5sums’: No such file or directory
–23:39:00– http://images.linutop.eu/current//md5sums
=> `/tmp/md5sums’
Resolving images.linutop.eu… 88.191.59.241
Connecting to images.linutop.eu|88.191.59.241|:80… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 200 OK
Length: 2,182 (2.1K) [text/plain]

100%[====================================>] 2,182 –.–K/s

23:39:01 (4.35 MB/s) - `/tmp/md5sums’ saved [2182/2182]

Each file copied has been verified and match
the datas provided on our servers.
You can safely use your new USB key.

…. nieuwe usb key verwijderen en herstarten met de nieuwe key: ok.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress