noxqs.org's

FROG
FRee-open-source project-lOG

16/3/2008

Software bij-installeren op Linutop: Xubuntu?

Filed under: Hardware — wig @ 12:52 am

Applications, system, synaptic package manager laat toe om software bij te installeren. Daarmee kan echter het Linutop systeem “beschadigd” worden. Bv Amarok aankruisen levert een hele hoop “dependencies” op die mee ge¬®installeerd worden. Daarna startte ik de Linutop terug op en kreeg een “Xubuntu” systeem met een foutmelding op de login; en mijn scherm werd niet meer juist herkend waardoor het daaropvolgende login scherm niet paste.

Zie elders voor het herstellen van een systeem (bv originele key insteken en download naar 2e key).

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress